Valitse sivu

Satakunnan omaishoidon verkosto kampanjoi omaishoitotilanteiden moninaisuudesta omaishoitoviikolla sosiaalisessa mediassa. Omaishoitoviikkoa vietetään viikolla 48.

OMAISHOITO NÄKYY SOSIAALISESSA MEDIASSA

Omaishoitoviikko muistuttaa omaishoitajien tekemästä tärkeästä työstä. Tietoa tarvitaan jo siinä vaiheessa, kun perheessä on herännyt huoli läheisen voinnista ja pärjäämisestä. Yhä useampi satakuntalainenkin huolehtii ikääntyneen, pitkäaikaissairaan, mielenterveyskuntoutujan tai vammaisen läheisen hoidosta ja huolenpidosta. Työ on usein vaativaa ja ympärivuorokautisesti sitovaa. Tällaisessa tilanteessa perhe tarvitsee tietoa ja tukea.

Satakunnan omaishoidon verkosto haluaa tuoda omaishoitoa ja sen moninaisuutta näkyväksi ja tunnistettavaksi omaishoitoviikolla toteutettavan viikon pituisen viestintäkampanjan avulla. Viestintäkampanjan toteutusta varten on haastateltu omaishoitajia, jotka halusivat jakaa palan omasta elämästään. Tarinoiden kautta myös muiden on helpompi ymmärtää omaishoitajien arkea sekä tunnistaa mahdollinen omaishoitotilanne lähipiiristä.

Jokaisena arkipäivänä julkaistaan omaishoitajan tarina. Haastateltavina olivat lapsensa omaishoitaja, työikäisen muistisairaan omaishoitaja, mielenterveysomainen, eläkeikäinen puoliso-omaishoitaja sekä entinen omaishoitaja.

Päivitykset tehdään Satakunnan omaishoidon verkoston Facebook-sivulle. (facebook.com/satakunnanomaishoidonverkosto)

Vuonna 2013 perustetussa Satakunnan omaishoidon verkostossa on toimijoita Satakunnan kunnista, seurakunnista sekä yhdistyksistä. FinFami Satakunta ry on Satakunnan omaishoidon verkoston jäsen.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Salla Ristolainen
Salla Ristolainen

Omaistyöntekijä

p. 044 303 6282
[email protected]

Pin It on Pinterest